ಕೆಕೆಎನ್‌ಸಿ-2020
2020ರ ಸಲಹೆಗಳು
(Feedback and Suggestions for 2020)
2020 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? *
What kind of programs would you like to see in 2020?
ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವೂದಾದರೂ KKNC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗನಿಸಿದ ಕುಂದು-ಕೊರತೆ ..? *
Things that have not worked well in the past
ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. *
Any other suggestions or feedback for improvement
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy