Prieskum názorov týkajúcich sa obcí / členov MAS LABOREC
Milí spoluobčania,

v súvislosti s prípravou nového PHSR v súčasnom období sa opäť otvára možnosť vašej spolupráce na kreovaní verejných záležitostí podporujúcich zvyšovanie úrovne života v našej obci.

Sme si istí, že všetci máme spoločný záujem zabezpečiť v rámci našich možností obyvateľom obce, ale aj všetkým tým, ktorých život s našou obcou akýmkoľvek spôsobom súvisí, čo najlepšie podmienky pre pracovný život, voľnočasové aktivity, oddych a návštevníkom a turistom ponúknuť atraktívny pobyt.

Keďže tvoríte neoddeliteľnú súčasť života v obci, zohrávate práve vy pri plánovaní rozvoja obce dôležitú úlohu.

Podkladom pre správne nastavenie ďalšieho rozvoja, a teda aj pre prípravu budúcich projektových zámerov, sa stanú vaše názory, ako aj odborné stanoviská expertov na jednotlivé definované oblasti.
Z toho dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás s nasledujúcim prieskumom, ktorý vám nezaberie viac ako 5 minút vášho času. Pevne veríme, že nezostanete ľahostajní a ku svojej budúcnosti v našej obci pristúpite zodpovedne.

Odpoveďami na uvedené otázky pomôžete zistiť, čoho riešenie je pre vás prvoradé a dôležité, ale aj to, ako môžete vy ako obyvateľ obce prispieť a pomôcť k zveľadeniu života v obci.

Ďakujeme že si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka.

Výsledky prieskumu budú zapracované v novom PHSR obce.


S úctou starostovia obcí a Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty v zastúpení Mgr. Jurajom Štoffom
Obec *
Vyberte možnosť
Pohlavie: *
Vyberte možnosť
Pohlavie: *
Vyberte možnosť
Vek: *
Vyberte možnosť.
Váš status:
Vyberte možnosť.
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti VEREJNEJ INFRAŠTRUKTÚRY? *
Zaškrtnite maximálne 3 možnosti.
Required
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v oblasti HOSPODÁRSTVA? *
Zaškrtnite maximálne 3 možnosti.
Required
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť ako prioritné v SOCIÁLNEJ OBLASTI? *
Zaškrtnite najviac 3 možnosti.
Required
Ktoré oblasti je podľa vás v nasledujúcom období potrebné riešiť v iných oblastiach prioritné? *
Zaškrtnite len 1 možnosť. Ak považuje inú oblasť za prioritnú, uveďte je v časti "iné".
Čo je podľa vás najväčším potenciálom pre rozvoj obce? *
Zaškrtnite len 1 možnosť. Pri výbere možností 5. alebo 6. uvedte konkrétne v časti iné. Napríklad: " Predpoklady pre podnikanie - kaderníctvo"
Zaznamenali ste rozvoj obce za posledných 5 rokov? *
Zaškrtnite len 1 možnosť. Ak máte iný názor, uvedte ho v časti "Iné".
K rozvoju obce by som mohol prispieť: *
Zaškrtnite len 1 možnosť. Ak by ste vedeli prispieť k rozvoju obce iným spôsobom, uveďte to v časti "Iné".
Moje námety na zlepšenie života v obci.
Ak máte návrh, radu, ako pomôcť rozvoju obce a zvýšiť životnú úroveň v obci, napíšte:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy