INSCRIPCIONS ESCOLA CICLISME ST. GREGORI
-Fomentar el desenvolupament integral de la persona mitjançant l'esportista
- Una millora de la condició física dels nostres "joves esportistes".
- Una millora de les habilitats motrius bàsiques.
- Promoure les relacions socials i interpersonals entre individus, mitjançant els entrenaments en equip.
- Fomentar els valors: amistat, respecte, col·laboració, superació personal, disciplina de treball i millora de l'autoestima
Dades tutor
Nom i cognoms *
DNI *
Telèfon *
E-mail *
Número de compte bancari IBAN
Dades del nen/a
Nom *
Cognoms *
DNI *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Cat-salut
Adreça
Població
Codi postal
Té llicència federativa?
Clear selection
En cas de tenir llicència federativa especifica el número de llicència.
Observacions (al·lèrgies, lesions....)
Selecció de dies
Tots els dimarts i els dijous lectius de 17:00h a 18:30h
Quants dies a la setmana vindrà
Clear selection
Quins dies de la setmana vindrà
Autoritzacions
Autorització drets d'imatge
Clear selection
L’entitat promotora, Tribiketrainer S.C., d’aquest centre d’educació en el lleure esportiu disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web (www.tribikecamps.com) i xarxes socials (Facebook, Instagram i Youtube), on informen i fan difusió de les activitats d’educació en el lleure esportiu d’aquest centre.
En aquests espais es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, menors que estan inscrits a les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre d’educació en el lleure demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles hi siguin clarament identificables.
Autoritzo activitats *
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a totes les activitats programades en aquesta activitat de lleure esportiu en el quan s’inscriu (rutes per bosc i ciutat en bicicleta de muntanya i la realització de multitud d’exercicis sobre la bicicleta enfocats a la millora de la tècnica i la condició física).
Tanmateix l’autoritzo expressament per a:
● Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
● Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretats pertinents.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy