ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้าปีการศึกษา 2563
***โปรดอ่านก่อน กด "ถัดไป" ***

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควต้าปีการศึกษา 2563
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
ส่วนที่ 2 ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นักเรียน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดา มารดา ผู้ปกครอง
ส่วนที่ 4 เลือกแผนการเรียน

- แนะนำให้ผู้สมัครเตรียมข้อมูลที่จะต้องบันทึกให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการพิมพ์ใบสมัครฯ
- หากนักเรียนไม่แน่ใจว่าแต่ละข้อควรจะกรอกอย่างไร โปรดอ่านและทำตามคู่มือดังนี้ http://gg.gg/regqtmanualm4-63
- ควรตรวจสอบการสะกดคำให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล เพราะหากส่งข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
- ข้อคำถามใดที่มีเครื่องหมาย (*) นั่นคือ นักเรียนจะต้องใส่ข้อมูลลงไป มิฉะนั้น ระบบจะไม่สามารถให้นักเรียนบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไปได้

หากมีปัญหาใด ๆ หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที
ครูณัฐรัตน์ ผดุงถิ่น โทร 087-517-2201
ครูรัชนีกร ภูตันวงศ์ โทร 087-671-9585
รหัสผ่าน (สำหรับเจ้าหน้าที่) *
ขณะนี้ปิดการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
Your answer
ประเภทที่ต้องการสมัคร *
ก = สมัครโดยใช้ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด / ข = สมัครโดยยื่นหลักฐานเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kamphaengseanwittaya school. Report Abuse