แบบสำรวจความคิดเห็นการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
การบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ตามมาตรา 38 (ข) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ตามมาตรา 38 (ค) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เสนอแนะให้ สพฐ, กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารวงเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเห็ฯควรนำวงเงินไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน มาใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการในแต่ละครั้ง (1 เมษายน และ
1 ตุลาคม) แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เลขประชาชนผู้ตอบ *
Your answer
ชื่อ-สกุล
Your answer
ตำแหน่ง *
1. บริหารวงเงินไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง
2.นำวงเงินที่บริหารตามข้อ1 มาใช้เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
3. ข้อเสนอแนะ (ความเห็นเพิ่มเติม)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms