შპს "სიო"-ს კურსდამთავრებულთა კითხვარი
გამოკითხვა კონფედენციალურია
ან შეგიძლიათ მიუნიშნოთ თქვენი ვინაობა
რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნით (5 არის მაქსიმალური შეფასება)
რამდენად კმაყოფილი ხართ კოლეჯში მიღებული პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით (5 არის მაქსიმალური შეფასება)
რამდენად გამოგადგათ მიღებული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები?
როგორ შეაფასებდით თქვენს არჩევანს გესწავლათ აღნიშნულ კოლეჯში?
რამდენად ზრუნავს კოლეჯი დასრულების შემდეგ თქვენს დასაქმებაზე?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service