Open brief aan leden van het Europees Parlement over de voorgestelde EU-wet ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

Geachte Frances Fitzgerald (EPP, Ierland), Evin Incir (S&D Zweden), Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, Frankrijk), Pina Picierno (S&D, Italië), Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew, Spanje), Lucia Duris Nicholsonova (Renew, Slowakije) Diana Riba i Giner (EFA, Spanje), Sylwia Spurek (EFA, Polen), Christine Anderson (ID, Duitsland) Nicolaus Fest (ID, Duitsland), Margarita de la Pisa Carrion (ECR, Spanje), Assita Kanko (ECR, België), Malin Björk (Left, Zweden) en Eugenia Rodriguez Palop (Left, Spanje),

We richten ons tot u over het voorstel van de Europese Commissie inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en de amendementen op dit voorstel die momenteel worden bestudeerd door de commissies burgerlijke vrijheden en vrouwenrechten van het Europees Parlement. WORIADS is een onpartijdige coalitie van bezorgde burgers, activisten en professionals uit heel Europa die volhouden dat het biologische geslacht echt, belangrijk en onveranderlijk is en dat het niet verward moet worden met gender.

Wij zijn van mening dat het voorstel sterk kan worden verbeterd door te erkennen dat het biologische geslacht nu vaak wordt verward met genderidentiteit en dat dit ernstige gevolgen heeft voor de op sekse gebaseerde rechten van vrouwen. EP-leden Lukas Mandl en Nathalie Colin-Oesterlé hebben amendementen ingediend waarin wordt erkend dat vrouwen een biologische geslachtsklasse zijn met specifieke behoeften en ervaringen, en we willen u vragen om hen te steunen.


Deze amendementen:

  - Erkennen dat biologisch geslacht 1) echt, belangrijk en een sleutelfactor is die ten grondslag ligt aan geweld tegen vrouwen en 2) duidelijkheid verschaffen in de terminologie door vrouwen (en meisjes) te definiëren als personen "van het vrouwelijk geslacht" (AM 745 Mandl)

- Ervoor zorgen dat geen enkel vrouwelijk slachtoffer van geweld zichzelf uitsluit of opnieuw getraumatiseerd raakt omdat ze gedwongen wordt accommodatie en sanitaire voorzieningen te delen met personen met een mannelijk lichaam, door specifieke voorzieningen te treffen voor opvangcentra die "uitsluitend voor vrouwelijke slachtoffers" zijn (AM 564 Colin- Oesterlé). Deze opvanghuizen kunnen natuurlijk bestaan naast 'genderneutrale' opvanghuizen. Hierbij moet worden benadrukt dat hoewel het voorstel voor gescheiden mannelijke en vrouwelijke opvangcentra aantrekkelijk lijkt, het voorbij gaat aan het feit dat het "legale geslacht" en het "biologische geslacht" twee verschillende dingen zijn. In deze voorwat “single-gender” opvangcentra betreft – aangezien het niet duidelijk is hoeveel genders er zijn – zal dit enkel voor verwarring zorgen.

- Ervoor zorgen dat vrouwen, ouders, gezondheidswerkers en anderen vrijuit mogen spreken over sekse- en genderkwesties die hen aanbelangen, waardoor het plegen van  gewelddadige handelingen tegen een persoon vanwege een vijandige houding jegens het slachtoffer omwille van zijn “politieke of andere overtuigingen of meningen”  een ernstig misdrijf wordt (AM 956 Colin-Oesterlé).

 We willen benadrukken dat vrouwen en meisjes een onevenredige mate van mannelijk geweld en aanranding ervaren op basis van hun geslachtsgebonden lichaam, ongeacht enig intern gevoel van gender of "genderidentiteit". Met dit in gedachten vragen we u om de talrijke amendementen te verwerpen die tot doel hebben "geslacht" te vervangen door "gender" en speciale bescherming uit te breiden tot seksuele minderheden zoals homoseksuele mannen en mannen die zichzelf identificeren als vrouw. Deze groepen zouden onder andere rechtsinstrumenten moeten vallen, zoals de EU-slachtofferrichtlijn.

We vragen u ook amendementen te verwerpen die de weg vrijmaken voor controversiële gendergerelateerde concepten in seksuele voorlichting voor kinderen en amendementen die suggereren dat kinderen kunnen instemmen met levensveranderende hormoon- en chirurgische procedures om hun geslacht te veranderen. We dringen er met name op aan zich te verzetten tegen amendementen 345 en 800 van EP-leden Angel et al. en amendementen 355 & 808 door Spurek et al. die verwijzen naar het vermogen van kinderen om geïnformeerde toestemming te geven voor genderbevestigende zorg alsof de kwestie al algemeen aanvaard en ingeburgerd is. Landen als Zweden, Finland en het VK hebben de koers al omgedraaid en erkennen dat er zeer weinig bewijs of wetenschappelijke consensus is over de vraag of het gebruik van puberteitblokkers, geslachtsoverschrijdende hormonen en chirurgie, vaak met onomkeerbare effecten en levenslange medicalisering van gezonde lichamen, de beste optie is voor deze kinderen. We verwerpen ook het idee van "alomvattende seksuele voorlichting", die volgens de richtlijnen van de VN adviseert om kinderen vanaf 5 jaar te vragen "na te denken over hoe zij over hun biologische sekse en gender denken" en negenjarigen vraagt om te "erkennen dat iedereen een genderidentiteit heeft" en leren hoe ze hun eigen identiteit kunnen definiëren.

Bovendien zijn we van mening dat AM 390 door de EP-leden Angel et al. ten onrechte probeert medische professionals en ouders die zich uitspreken tegen het genderbevestigende zorgmodel  het zwijgen op te leggen door hun zorgen voor te stellen als "haatdragende taal" en door het dwingende en ongefundeerde verhaal door te drukken dat dergelijke kinderen zelfmoord zullen plegen als ze niet "bevestigd" zijn . Wij verzoeken u amendement 390 te verwerpen.

Een meer gedetailleerde briefing over deze kwesties is beschikbaar op de Woriads-website.

Hoogachtend,

 
WORIADS
Email *

Voornaam

Familienaam

Organisatie

Land

Hoe zou je jezelf beschrijven?

De namen van de ondertekenaars verschijnen onder de open brief op onze website. Als u echter liever niet wil dat uw naam in de open brief voorkomt, kunt u ons dat hieronder laten weten en ervoor kiezen om ons te helpen door rechtstreeks een e-mail te sturen naar de leden van het Europees Parlement.

Dit doet u als volgt:

1) Kopieer de tekst van de open brief
2) Klik op de naam van een van de EP-leden. Dit brengt u naar hun profielpagina op de website van het Europees Parlement.
3) Klik op het e-mail pictogram onder de foto van het EP-lid.
4) Plak de tekst van de brief in de e-mail en klik op verzenden.
5) Herhaal de handeling!
6) Feliciteer uzelf - u bent super 🤩

Blijf op de hoogte van het verloop van deze campagne en ander nieuws van WORIADS. Meldt u aan voor onze nieuwsbrief (Momenteel enkel in het Engels).

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of WORIADS. Report Abuse