BÀI TẬP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
01 KHÓA HỌC = 02 NĂM KINH NGHIỆM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN SỰ XUẤT NHẬP KHẨU LAPRO
CS1: 313, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
CS2: Phòng 624 – Tầng 24 – Số 46 Phố Vọng – Hà Nội (Tòa nhà Hòa Phát Giải Phóng)
Tel: 04.36408750 | Hotline: 0919 27 6887 | 0985 450 254 | Skype: lapro.edu.vn
Email: anhpn@lapro.edu.vn | Website: http://lapro.edu.vn

Họ tên *
Your answer
Số điện thoại *
Your answer
Email *
Your answer
Câu 1: Loại hối phiếu mà không cần kí hậu là:
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là:
Câu 3: Theo UCP 600, khi L/C không quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:
Câu 4: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
Câu 5: Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
Câu 6: Ngày giao hàng được hiểu là:
Câu 7: NH chuyển chứng từ (remitting bank) phải kiểm tra nội dung các chứng từ liệt kê trên yêu cầu nhờ thu nhận được từ người nhờ thu, là:
Câu 8: Người quyết định cuối cùng rằng bộ chứng từ có phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C là
Câu 9: Điều khoản chuyển tải chỉ có thể thực hiện được khi L/C đó cho phép giao hàng từng phần
Câu 10: Để hạn chế rủi ro khi áp dụng thanh toán nhờ thu, nhà xuất khẩu nên lựa chọn hối phiếu trơn, là
Câu 11: Lợi thế của nhà nhập khẩu trong D/P và D/A là như nhau
Câu 12: Một B/L hoàn hảo bắt buộc phải có từ hoàn hảo “clean” trên bề mặt của vận đơn đó, là
Câu 13: Trong phương thức thanh toán nhờ thu trơn (Clean Collection), nhà xuất khẩu phải xuất trình chứng từ nào qua NH:
Câu 14: Một NH đã xác nhận thư tín dụng thì phải có trách nhiệm xác nhận những sửa đổi của L/C đó:
Câu 15: Bộ chứng từ hoàn hảo là cơ sở để
Câu 16: Rủi ro của NH phục vụ nhà nhập khẩu trong thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ là như nhau
Câu 17: Sửa đổi L/C chỉ được thực hiện bởi NH đã PH L/C đó, là
Câu 18: Thông báo sửa đổi thư tín dụng cho người hưởng lợi chỉ được thực hiện bởi NH đã thông báo L/C đó, là:
Câu 19: Ngày 10/10/2014 Ngân hàng A tiếp nhận 1 B/E đòi tiền kí phát ngày 01/10/2014 có quy định thời hạn thanh toán là: 30 days after sight. Là NH PH L/C, ngân hàng A phải trả tiền:
Câu 20: L/C quy định cho phép xuất trình chứng từ tại VCB. Chứng từ được xuất trình tại ICB và ICB đã chuyển chứng từ tới NH PH L/C để đòi tiền. Ngân hàng PH từ chối thanh toán, là:
Câu 21: Trong thanh toán nhờ thu người kí phát hối phiếu là:
Câu 22: Trong thanh toán tín dụng chứng từ người trả tiền hối phiếu là
Câu 23: Trong thanh toán nhờ thu người kí chấp nhận trả hối phiếu là
Câu 24: Sử dụng L/C xác nhận trong trường hợp người xuất khẩu không tin tưởng vào khả năng thanh toán của NHPH là:
Câu 25: Sử dụng D/P kì hạn trong thanh toán nhờ thu an toàn cho nhà XK hơn D/A là
Câu 26: Người kí phát kì phiếu là :
Câu 27: Người kí phát B/E là:
Câu 28: Để hạn chế rủi ro cho mình trong thanh toán nhờ thu, nhà XK nên lựa chọn hối phiếu trơn là
Câu 29: Trong nghiệp vụ tín dụng chứng từ, tất cả các bên hữu quan chỉ giao dịch căn cứ vào:
Câu 30: Trong thanh toán nhờ thu người phải trả tiền hối phiếu là
Câu 31: Trong thanh toán nhờ thu người kí hậu hối phiếu là:
Câu 32: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Certificate of Quality) do ai kí phát ?
Câu 33: Bộ chứng từ thanh toán quốc tế do ai lập?
Câu 34: Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight prepaid” thể hiện đây là điều kiện cơ sở giao hàng gì?
Câu 35: Trong vận đơn đường biển ghi cước phí “Freight to collect”, thể hiện đây là điều kiện cơ sở giao hàng gì?
Câu 36: Trong thương mại quốc tế loại hối phiếu nào được sử dụng phổ biến?
Câu 37: Mục “người nhận hàng” ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán nhờ thu là ai ?
Câu 38: Theo UCP 600 của ICC, chứng từ bảo hiểm phải được phát hành bằng loại tiền nào?
Câu 39: Trong thương mại quốc tế, khi nào Yêu cầu nhờ thu được nhà XK lập?
Câu 40: Người nhận hàng ở vận đơn đường biển trong bộ chứng từ thanh toán L/C là ai?
Câu 41: Khi nào giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa được kí phát
Câu 42: Ngày kí phát hóa đơn thương mại là ngày nào
Câu 43: Khi nào vận đơn đường biển được kí phát
Câu 44: Trong bộ chứng từ thanh toán L/C quy định xuất trình “Insurrance policy” thì phải xuất trình
Câu 45: Trong hối phiếu thương mại “Blank endorsed” được hiểu là gì ?
Câu 46: Trong quan hệ thương mại quốc tế khi các bên tham gia hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thì nên sử dụng phương thức thanh toán nào?
Câu 47: Người thiết lập các điều khoản nhờ thu D/P là ai?
Câu 48: Thời hạn giao hàng của L/C giáp lưng với L/C gốc phải như thế nào?
Câu 49: Trong phương thức gia công thương mại quốc tế các bên có thể áp dụng loại L/C nào dưới đây:
Câu 50: Ở Việt Nam tổ chức nào phát hành C/O?
Câu 51: Bộ chứng từ thương mại quốc tế được lập theo yêu cầu của ai?
Câu 52: Theo UCP 600 của ICC trong chứng từ bảo hiểm nếu không quy định rõ số tiền được bảo hiểm thì số tiền tối thiểu phải là bao nhiêu?
Câu 53: NH kiểm tra chỉ chấp nhận thanh toán loại vận đơn nào dưới đây
Câu 54: Một chứng từ có ngày kí sau ngày lập chứng từ thì ngày phát hành là:
Câu 55: Ai là người cuối cùng có quyền quyết định sửa đổi L/C
Câu 56: L/C được xác nhận có lợi cho ai?
Câu 57: Tiền kí quỹ xác nhận L/C do ai trả?
Câu 58: Những chứng từ nào có thể do bên thứ 3 cấp theo yêu cầu của L/C “Third party documents”
Câu 59: Một L/C giao hàng điều kiện CIF và yêu cầu 1 giấy chứng nhận bảo hiểm trong số các loại sau, giấy chứng nhận nào được chấp nhận?
Câu 60: Việc kí quỹ mở L/C sẽ có lợi cho ai?
Câu 61: Ai là người kí quỹ mở L/C nhập khẩu?
Câu 62: Hình thức mở L/C (thư, điện…) do ai quyết định?
Câu 63: Người chịu trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng trong thanh toán L/C là ai?
Câu 64: Trong thanh toán L/C người NK dựa vào văn bản nào để kiểm tra chứng từ thanh toán?
Câu 65: Giả sử người XK không giao hàng nhưng xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với điều khoản của L/C thì NH PHH xử lí như thế nào?
Câu 66: NH nước A muốn trả tiền cho NH nước B nhưng giữa 2 NH này chưa thiết lập quan hệ đại lí hỏi việc thanh toán có thể thực hiện được không?
Câu 67: Ngày xuất trình chứng từ trong thanh toán L/C phải là ngày nào?
Câu 68: Trong điều kiện giao hàng CIF, trên B/L phải ghi phí cước như thế nào?
Câu 69: Khi sử dụng L/C tuần hoàn sẽ có lợi cho ai?
Câu 70: Khi sử dụng L/C có xác nhận sẽ có lợi cho người NK?
Câu 71: “Stand by credit” là 1 công cụ đảm bảo thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế?
Câu 72: “Back to back L/C” được sử dụng trong trường hợp nào?
Câu 73: “Reciprocal L/C” được sử dụng trong trường hợp nào?
Câu 74: Loại L/C nào được sử dụng khi người xuất khẩu đóng vai trò là người môi giới
Câu 75: Trong nhờ thu D/A người XK (A) chuyển nhượng hối phiếu đã được chấp nhận cho người thụ hưởng mới (B) đến hạn người thu hưởng B đòi tiền nhưng người nhập khẩu không trả tiền với lí do hàng hóa họ nhận được không đúng với hợp đồng. Hỏi trách nhiệm thanh toán này ai phải gánh chịu
Câu 76: Chứng từ xuất trình chậm là chứng từ xuất trình sau:
Câu 77: Là người XK trong thanh toán L/C nếu được chọn L/C thì nên chọn loại nào?
Câu 78: Người XK khi kiểm tra L/C phát hiện sai sót cần bổ xung sửa đổi thì phải liên hệ đề nghị với ai?
Câu 79: Một L/C đã được thanh toán sau đó người NK nhận hàng phát hiện hàng hóa bị thiếu. Họ khiếu nại yêu cầu NH PHH hoàn trả lại số tiền của hàng hóa bị thiếu. Nhận xét của anh chị về khiếu nại này:
Câu 80: Khi nhận được bộ chứng từ thanh toán L/C NH phát hiện có 1 chứng từ không đúng quy định của L/C thì NH sẽ xử lí chứng từ này như thế nào?
Câu 81: Điều kiện nào sau đây người nhập khẩu giành được quyền thuê tàu:
Câu 82: ETA là gì?
Câu 83: Vận đơn đường biển điều chỉnh mối quan hệ giữa ai với ai?
Câu 84: Có mấy điều kiện cơ sở giao hàng trong Incoterms 2010?
Câu 85: Có mấy bản chính của AWB
Câu 86: Vận đơn chủ do ai phát hành
Câu 87: Ai là người phát hành vận đơn đa phương thức?
Câu 88: Vận đơn nào có thể kí hậu?
Câu 89: Điều kiện mà người bán có trách nhiệm vận tải và thông quan nhập khẩu là?
Câu 90: Tàu chợ là tàu:
Câu 91: Vận đơn đường biển không:
Câu 92: Master AWB và House AWB thực chất do 1 người phát hành
Câu 93: B/L vô danh có thể chuyển nhượng được bằng cách ký hậu
Câu 94: Điều kiện FCA, Incoterms 2010 phù hợp với chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức
Câu 95: Các bản gốc của AWB phải được giao cho người nhận hàng
Câu 96: FCL/LCL là nhận nguyên giao lẻ
Câu 97: Các chứng từ có sai biệt thuộc trách nhiệm của ai?
Câu 98: Ngân hàng xuất trình chứng từ (Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu) gửi các chứng từ đến Ngân hàng phát hành kèm theo bản công bố chúng hoàn toàn phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C. Như vậy:
Câu 99: Vận đơn hoàn hảo được hiểu:
Câu 100: Khi Ngân hàng phát hành nhận được bộ chứng từ thể hiện trên bề mặt không phù hợp với điều khoản và điều kiện của L/C, thì:
Câu 101: Bằng việc xuất hàng theo một L/C, ngà xuất khẩu có thể chắc chắn rằng:
Câu 102: Thuật ngữ “Chiết khấu” có nghĩa là:
Câu 103: Ngân hàng phải kiểm tra các chứng từ theo yêu cầu của L/C để:
Câu 104: Trên Bill of lading trong bộ chứng từ của người xuất khẩu gửi tới VCB có ghi: - Issue date: 3/5/2014; - Clean on board: 4/5/2014. Sau khi kiểm tra toàn bộ chứng từ khác thấy phù hợp với L/C, VCB thực hiện như sau:
Câu 105: Ngày On board ở B/L phải:
Câu 106: Ngày hết hạn hiệu lực của L/C được coi là:
Câu 107: Người xuất khẩu xuất trình chứng từ tới Ngân hàng A. Sau khi kiểm tra thấy Giấy chứng nhận tuổi tàu không có trong quy định của L/C, vì vậy Ngân hàng A đã:
Câu 108: Khi nhận được chứng từ thừa so với quy định của L/C. Ngân hàng phải:
Câu 109: Vận đơn hoàn hảo được hiểu:
Câu 110: Bằng việc xuất hàng theo một L/C, nhà xuất khẩu có thể chắc chắn rằng:
Câu 111: Ngân hàng phải kiểm tra các chứng từ theo yêu cầu của L/C để:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms