Spotkanie informacyjne nt. pakietów rozwojowych i coworkingu
15.11.2018 (czwartek), godz. 17.00-19.00
Email address *
Nazwa grupy nieformalnej / organizacji
Your answer
Czy Państwa organizacja prowadzi działalność odpłatną lub gospodarczą?
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPUS (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: opus@opus.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją spotkania doradczego dotyczącego konkursu „OWES NA LEPSZY START” EDYCJA – MIASTO ŁÓDŹ 2018, organizowanym przez Administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych, m.in. Urzędu Miasta Łodzi.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od zakończenia realizacji zadania publicznego.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jego nie podanie powoduje brak możliwości udziału w działaniach Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich. Report Abuse - Terms of Service