แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสนง.พมจ.นครราชสีมาคำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
1.2เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบแบบสำรวจ
2.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
2.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy