Nederlands

Wij, ondergetekenden, burgers van over de hele wereld,

Overtuigd

Dat de 29,8 miljoen mensen die vandaag in slavernij verkeren, beroofd van de kans om hun eigen leven te bepalen – door onderwijs, werk, vereniging en de uitoefening van hun fundamentele mensenrechten – alleen hun vrijheid kunnen terugkrijgen door een internationale inspanning;

Dat traditionele en moderne vormen van slavernij – zij het als gevolg van mensenhandel op lokaal dan wel internationaal niveau, zij het als gevolg van traditie, gestoeld op historische, culturele of religieuze gronden – mensonterend zijn;

Dat de Verenigde Naties opnieuw dient te bekrachtigen dat onbetaalde en gedwongen arbeid in al zijn vormen (schuldslavernij, gedwongen arbeid, kindslavernij, mensenhandel, horigheid of seksuele uitbuiting) onverenigbaar is met het principe van de universaliteit van mensenrechten;

Vragen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan te nemen die slavernij formeel afschaft in al z’n hedendaagse vormen, waarbij de actie verder rijkt dan de bestaande conventies die vandaag niet afgedwongen worden;

Alle overheden, alsmede regionale en internationale organisaties, om alles binnen hun mogelijkheden te doen om de aanneming en de implementatie van deze resolutie te steunen en te bevorderen, wat vrijheid voor miljoenen op deze wereld zou betekenen;

Nodigen

Burgers van over de hele wereld uit om ons te steunen in ons streven en om dit appèl te ondertekenen om deze vorm van uitbuiting, die geen enkele overheid kan negeren zonder haar burgers hun fundamentele mensenrechten te ontzeggen, te verbannen.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question