Tävlingsanmälan
Formulär för anmälan till bågskyttetävlingar. Detta är inte en komplett lista utan är tävlingar i närområdet + SM.
Tänk på att sista dagen för anmälan är 7-10 dagar före en vanlig nationell tävling och oftast en månad före ett SM.

För inomhustävlingar behöver man oftast anmäla sig 14 dagar innan tävlingen!

Aktuella tävlingar för 2017 finns på SBF:s hemsida http://www.bagskytte.se/Tavling/Tavlingskalender2017/


Den som gör anmälan skriver lämpligen in det i detta formuläret med namn och texten "Anmäld" i fältet Klass

Namn *
Ditt namn
Ditt svar
Klass *
Vilken klass du vill anmäla dig till (t.ex. HBE, HR21 eller HC50), alternativ klass kan anges inom parantes i anmälan
Ditt svar
Tävling *
Välj en tävling, om tävlingen inte finns med - hör av dig till Börje
Samåkning
Kryssa i om du vill samåka
Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär
Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.