Formularz zgłoszenia na szkolenie "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

  Uczestnik kursu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  ● opłata za uczestnictwo wynosi 550 zł ● liczba miejsc na seminarium jest ograniczona; ● wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą e­-mail lub telefonicznie ● organizator zapewnia materiały i zaświadczenia seminaryjne oraz serwis kawowy; ● organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu ● Przelewu należy dokonać po zakwalifikowaniu uczestnika, na konto: BZ WBK 83109016520000000112236189 Tytuł przelewu: „Szkolenie 4CKD - Imię i nazwisko uczestnika" Adres do przelewu: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka, ul. Hołdunowska 70, 43­-143 Lędziny.

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: Wypełniony formularz zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Warunki rezygnacji: Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie zgłoszenie się na konferencję/szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
  This is a required question
  This is a required question