Registrácia do projektu AOR - ZDARMA.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Vaše meno a priezvisko, titul *
Vaša poštová adresa pre doručenie, okres a PSČ *
Telefón pre potvrdenie Vašej objednávky *
Produkty, ktoré chcem vyskúšať a počet kusov. Pre objednanie použite aktuálny veľkoobchodný cenník AOR *
Súhlasím s obchodnými podmienkami: Registrácia ZDARMA (OP-Z) Obchodné podmienky spolupráce (OPS). Zmluvné strany: (Z) - Zakladateľ projektu AOR, ďalej ako (Z): Martin HOCMAN, ul. Kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš 03101, tel.: 00421940 893 303, mail: martin_hocman@centrum.sk a info@top100sk.com (OP) - Obchodný partner: ďalej ako (OP). Predmet zmluvy a jej platnosť (Z) a (OP-Z) sa dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti nákupu produktov, vytvárania nových TOP produktov, na propagácii projektu AOR a webovej stránky (Z), predaja produktov, tiež na získavania nových obchodných partnerov a ďalších príležitostí. Zmluva začína platiť dňom podpisu a končí 31.12.2022. Písomná zmluva je platná iba kompletná, t.j. musí obsahovať všetky 3 strany, ktoré musia byť podpísané (OP-Z) a (Z), alebo potvrdením týchto OPS v online forme. Nový (OP-Z) dostane pridelené registračné číslo a kartičku obchodného partnera – Zdarma. 3. Odmena (Z) odmeňuje (OP-Z) pri každej objednávke jasne danou odmenou (zľava), ktorá je uvedená v aktuálnom veľkoobchodnom cenníku. O prípadnej zmene odmien bude (Z) informovať (OP-Z). Diplom AOR získa každý (OP-Z) zdarma, keď navýši vďaka tejto spolupráci svoj rodinný rozpočet o 250 eur, (500, 750, 1.000) a 1.500 eur. Získaním nového zákazníka na reklamný priestor na webe atď., získava (OP-Z) jednorazovú odmenu vo výške 10% zo zaplatenej sumy nového zákazníka, alebo 15%-nú vo forme produktov projektu AOR zdarma. 4. Odstúpenie od zmluvy(OP-Z) môže požiadať o zrušenie tejto zmluvy kedykoľvek počas jej trvania bezplatne. Posledným dňom kalendárneho roka 2022 platnosť zmluvy automaticky zaniká. (Z) môže ukončiť spoluprácu s (OP) výpoveďou zmluvy pri porušení vzájomných dojednaní. Možnosť predĺžiť spoluprácu o ďalšie obdobie bude možné podpisom novej zmluvy, ktorá bude aktualizovaná podľa situácie koncom roka 2022. 5. Vzájomné dojednania: (Z) informuje o novinkách a zmenách v projekte (OP-Z) mailom, telefonicky, osobne a/ alebo prostredníctvom webovej stránky. (OP-Z) svojou činnosťou nezavádza zákazníkov a iných (OP), neklame, nepodvádza, správa sa slušne a robí dobré meno sebe, iným (OP) a (Z). 6. Dodanie tovaru, platba za tovar, dane. (OP-Z) si môže prevziať tovar a produkty osobne od (Z), od obchodného partnera s platným Certifikátom AOR (OP+C), alebo prostredníctvom pošty na dobierku, alebo ak je dohodnuté inak. Platba za tovar sa uhrádza v konečných cenách aktuálneho veľkoobchodného cenníka, ktorý platí do vydania nového. (Z) nie je platca DPH. Nakoľko táto zmluva nie je zamestnanecký vzťah, za prípadné zdanenie svojich príjmov nesie zodpovednosť (OP-Z). Pri neprevzatí objednaného tovaru sa vám zaúčtuje poplatok 10 eur a pri následnom, opakovanom neprevzatí tovaru sa zruší registrácia (OP-Z) a táto zmluva automaticky končí. 7. Zhrnutie: Prípadné zmeny medzi oboma stranami sa riešia písomne. Svojim podpisom potvrdzujú, že rozumejú všetkým bodom v týchto OPS, ochrane osobných údajov GDPR, objednávkam i dobe platnosti tejto zmluvy. Obmedzenie: produkty projektu AOR je možné objednať v ľubovoľnom počte každý rok len 1 krát, avšak to úplne postačí na to, aby ste získali vlastnú skúsenosť s produktami za nižšiu cenu a mohli tak využiť oveľa výhodnejšiu formu spolupráce: Registráciu bez obmedzenia. *
Čo bude nasledovať ? Po vašom odoslaní formulára a našej následnej kontrole vás budeme telefonicky informovať o spôsobe doručenia produktov, ktoré ste si objednali, o cene, ktorú zaplatíte a o výške vašej odmeny (zľavy). Nasledujúci riadok využite na prípadnú poznámku.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy