แบบสำรวจความพึงพอใจพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา บุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. สถานภาพผู้ตอบ
Clear selection
4. สังกัด มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งนี้
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
ประเด็น
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด
บรรยากาศภายในงาน
การตรงต่อเวลาของพิธีการ
การจัดขบวนป้ายและธงประจำมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันกีฬา
การจัดการเป็นไปตามโปรแกรมอย่างมีระบบ
สถานที่ใช้จัดพิธีเปิด
ช่วงเวลาการจัดพิธีเปิดเหมาะสม
ความเป็นระเบียบของนักกีฬาแต่ละสถาบัน
ความประทับใจในพิธีเปิด
การดูแลความเรียบร้อยและ การรักษาความปลอดภัย
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy