Jesienne Warsztaty AiM
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Jesiennych Warsztatach AiM - Specjaliści Specjalistom-30 listopada w sobotę od 9:30 do 17:30 (rejestracja od 8:30).
Nasz pierwszy warsztatowy dzień poświęcony zostanie Wieloaspektowej pomocy we wczesnej interwencji.
By móc wziąć udział w tym wydarzeniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 listopada 2019 roku.
Koszt udziału wynosi 350 zł (obejmuje udział, zaświadczenia, poczęstunek).
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Alior Bank SA 88 2490 0005 0000 4530 1832 9364.
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dopisać Jesienne warsztaty.
Wpłat należy dokonywać do 21 listopada 2019.
Nasze Wydarzenie odbędzie się w Toruniu, a konkretna lokalizacja zostanie Państwu podana drogą mailową tydzień przed spotkaniem.
Serdecznie zapraszamy,

w imieniu organizatorów
Prezes AiM Aleksandra Fajga
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Proszę wybrać 3 warsztaty *
Required
Dane do wystawienia faktury
Your answer
RODO - Warsztaty - Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o. Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Polna 100a, 87 – 100 Toruń, e-mail biuro@neurorehabilitacja.edu.pl telefonicznie 518 300 414

1) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
• art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy - REALIZACJI JESIENNYCH WARSZTATÓW art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte:
• nie dłużej jednak niż do 5 lat od zakończenia umowy,
• lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
• w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 5 lat od zakończenia umowy.
4) W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
b) sprostowania danych na podstawie art. 16;
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
• wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
• dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
5) Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i realizować z Tobą umowy oraz zrealizować celu do jakiego administratora zobowiązują przepisy prawa.
6) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Odnośnie Klauzuli RODO - proszę zaznaczyć: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy