ടിഎച്ച്എസ് പാഠ്യപദ്ധതി പുനരവലോകനം വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക്
Sign in to Google to save your progress. Learn more
 പേര്:  *
ക്ലാസ്:  *
സ്ക്കൂൾ: *
സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ട്രേഡ് *
സിലബസ് :
*
സിലബസ് : വിശദീകരിക്കുക
*
കോഴ്‌സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആശയപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ?
*
കോഴ്‌സ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആശയപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ? വിശദീകരിക്കുക
*
ക്ലാസിൽ എത്രത്തോളം സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്?
*
കോഴ്‌സിനുള്ള ടെക്‌സ്‌റ്റ് ബുക്ക്/ലൈബ്രറി മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?
*
കോഴ്‌സിനുള്ള ടെക്‌സ്‌റ്റ് ബുക്ക്/ലൈബ്രറി മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വിശദീകരിക്കുക
*
ക്ലാസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥി പങ്കാളിത്തം അധ്യാപകൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോ?
*
തുടർച്ചയായ മൂല്യനിർണ്ണയം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നോ? വിശദീകരിക്കുക
*
നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കം കാലികവും പ്രസക്തവുമാണോ?
*
നിലവിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കം കാലികവും പ്രസക്തവുമാണോ? വിശദീകരിക്കുക
*
ഉദ്ദേശിച്ച പഠിതാക്കൾക്ക് ഉള്ളടക്കം പ്രസക്തമാണോ?  
*
ഉദ്ദേശിച്ച പഠിതാക്കൾക്ക് ഉള്ളടക്കം പ്രസക്തമാണോ?  വിശദീകരിക്കുക
*
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? 
*
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? വിശദീകരിക്കുക
*
പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? വിശദീകരിക്കുക
*
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം നിറവേറ്റുന്നതിന് പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപ്പന അനുയോജ്യമാണ്
*
പാഠ്യപദ്ധതി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആഗോള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നു 
*
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ/ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ പാഠ്യപദ്ധതി - വിശദീകരിക്കുക
*
പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപ്പന മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
*
പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപന പ്രാദേശിക/ദേശീയ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
*
പാഠ്യപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി വളരെ തൃപ്തികരമാണ്
*
പാഠ്യപദ്ധതി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി വളരെ തൃപ്തികരമാണ് - വിശദീകരിക്കുക
*
നിലവിലുള്ള സിലബസിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണോ
*
നിലവിലുള്ള സിലബസിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനാണോ - വിശദീകരിക്കുക
*
പാഠ്യപദ്ധതി എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്റെ അധ്യാപകന് അറിയാം
*
പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും അറിവും ഉണ്ട്
*
എന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ട്
*
Remarks
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy