เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2559

อบรมตามเกณฑ์ใหม่ล่าสุด ฟรี เอกสาร + DVD ไฟล์เสียง + ไฟล์เนื้อหา +กระเป๋าเอกสาร + เครื่องเขียน + เบรค + อาหารกลางวัน (เน้นเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู) พิเศษ = อบรมเตรียมวิชาทั่วไป ภาค ก ข + วิชาเอก 10/40 วิชาเอก โดย ทีมงานคุณภาพ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question