สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล@แบบรายงานความเสี่ยง
แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง
ปรับปรุงเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2555
สงสัยประการใดติดต่อได้ที่ ฝ่ายสำนักงาน 0-2241-811 กด 0
วันที่พบ *
ตัวอย่าง (วว/ดด/ปปปป) เช่น 01/01/2012
Your answer
เวลาที่ได้รับเรื่องความเสี่ยง *
ชม . นาที ตัวอย่าง 11.30
Your answer
สถานที่พบเหตุการณ์ *
โปรดระบุสถานที่พบเหตุการณ์ เช่น หน้าเคาน์เตอร์การเงิน, ในโรงพยาบาลวชิร , ตึกผ่าัตัดชั้น 4 เป็นต้น
Your answer
ผู้รายงาน *
เจ้าตัวที่บันทึกข้อมูลว่าตัวเองอยู่้ในกลุ่มไหน
ที่ปรึกษา/กรรมการ
เจ้าหน้าที่
ตัวแทน
สมาชิก
อื่นๆ
โปรดเลือกกลุ่มตำแหน่ง ของผู้ที่รายงาน
รหัสตามบัญชีความเสี่ยง *
โปรดเลือกรหัสบัญชีความเสี่ยง โดยเรียงตามฝ่ายต่างๆ
Required
สรุป/เหตุการณ์โดยย่อ *
Your answer
การแก้ไขในขณะรายงาน *
Your answer
การรายงานผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อการแก้ไข *
กรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ท่านได้รายงานให้ผู้ใดทราบ
ระดับผลกระทบ/ระดับความรุนแรง *
เหตุเกือบพลาด
เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการแก้ไข / ป้องกัน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service