YKB-Frågor nr: 5
55 YKB-frågor.
För att uppnå godkänt resultat ska 80% av frågorna vara rätt besvarade, det motsvarar minst 44 rätt.
Om du upptäcker fel i frågorna är du välkommen att skriva till info@tibrotrafikskola.se
Dessa frågor förekommer på Trafikverkets teoriprov. Tyvärr är en del av frågorna felaktiga och en del frågor är mycket dåligt utformade. För att få rätt på Trafikverkets teoriprov bör du acceptera felaktigheterna. Trafikskolan tar inget ansvar för Trafikverkets felaktigheter.
Ange ditt Förnamn *
Your answer
Ange ditt Efternamn *
Your answer
Ange din E-Postadress *
Your answer
1.Man hör ibland på nyheterna att bilar har kört av vägen när det har snöat. Vilken är den troligaste orsaken? *
1 point
Captionless Image
2. Du kör i 70 km/h. Det är bra väglag och bra siktförhållanden. Vilket är det minsta säkerhetsavståndet du bör hålla till framförvarande trafik? *
1 point
Captionless Image
3. En förare har orsakat en trafikolycka på grund av sin medicin. Vem hålls i normala fall ansvarig för olyckan? *
1 point
Captionless Image
4. Du kör med lägre lufttryck i däcken än vad som rekommenderas i instruktionsboken. Kommer det att påverka bränsleförbrukningen? *
1 point
Captionless Image
5. Vilken är den vanligaste orsaken till att risksituationer uppstår i trafiken? *
1 point
Captionless Image
6. Vilken av de här bränslesorterna är av fossilt ursprung och därmed sämre för miljön? *
1 point
Captionless Image
7. Hur påverkas bromssträckans längd om du ökar från 40 km/h till 80 km/h? *
1 point
Captionless Image
8. Polisbilen bakom dig har rött och blått ljus som växelvis blinkar. Vad ska du göra i denna situation? *
1 point
Captionless Image
9. Du avser att köra en lastbil med en totalvikt på 4 ton och med tillkopplad lätt släpvagn. Vilken är den lägsta behörigheten i körkortet som du måste ha? *
1 point
Captionless Image
10. När får varningsblinkers användas? *
1 point
Captionless Image
11. Grupptrycket kan påverka hur du uppträder som förare. Är det bra eller dåligt? *
1 point
Captionless Image
12. När på dygnet anses risken vara störst för olyckor som beror på trötthet? *
1 point
Captionless Image
13. Du kör en lastbil som är utrustad med en elektromagnetisk hjälpbroms. I vilken omfattning bör den användas? *
1 point
Captionless Image
14. Vilken av dessa lastbilar påverkas mest av det som detta vägmärke varnar för? *
1 point
Captionless Image
15. Hur ser avgasröken ut när luftfiltret i en dieselmotor är igensatt? *
1 point
Captionless Image
16. Under din första vecka av en tvåveckorsperiod har du kört 48 timmar. Hur många timmar får du som mest köra i vecka två? *
1 point
Captionless Image
17. Vilket är minsta tillåtna mönsterdjup på framdäcken sommartid på en lastbil? *
1 point
Captionless Image
18. Vid säkerhetskontrollen fungerar inte lågtrycksindikatorn? *
1 point
19. Vilken uppgift har underkörningsskyddet på en lastbil? *
1 point
Captionless Image
20. Vilket alternativ anger rätt ordningsföljd för trafikens anvisningar? *
1 point
Captionless Image
21. Vilket alternativ är riktigt om oerfarna förares sätt att se vägen och omgivningen jämfört med erfarna förares? *
1 point
Captionless Image
22. Vilket av följande påståenden om människans personliga mognad är riktig? *
1 point
Captionless Image
23. Du kör på huvudled och vill stanna för att ringa ett samtal. Får du stanna på vägrenen för att ringa samtalet? *
1 point
Captionless Image
24. Vad krävs för att man med en dieseldriven lastbil över 3,5 ton ska få köra inom en stads miljözon? *
1 point
Captionless Image
25. Din lastbil är utrustad med skivbromsar. Vilken fördel har dessa bromsar i jämförelse med trumbromsar? *
1 point
Captionless Image
26. Du kör en treaxlad lastbil med boggi där avståndet i boggin är mer än 1 meter. Vilket är högsta tillåtna boggitryck efter att du passerat denna skylt? *
1 point
Captionless Image
27. Vilket alternativ innebär att bruttovikten är lägre än tjänstevikten? *
1 point
Captionless Image
28. Din lastbil är lastad så att den har fått en hög tyngdpunkt. När kan denna last utgöra särskild fara? *
1 point
Captionless Image
29. Hur många gånger under en vecka får du högst förlänga din dagliga körtid och till hur många timmar.? *
1 point
Captionless Image
30. Du kör i mörker och din last skjuter ut bakåt så mycket att du måste markera den. Hur ska den markeras?? *
1 point
Captionless Image
31. Du ska svänga till höger i korsningen. Vilken dold fara är det viktigt att du är beredd på? *
1 point
Captionless Image
32. Hur bör du uppträda i denna järnvägskorsning? *
1 point
Captionless Image
33. Lådorna är likadana men vikten skiljer. Röd låda väger 500 kg och grå låda väger 2000 kg. På vilket sätt påverkar tyngdkraften de olika lådorna när du tippar flaket? *
1 point
Captionless Image
34. Du råkar ut för tunnelseende när du kör. Vad är den troligaste orsaken? *
1 point
Captionless Image
35. Vilken funktion har anordningen på bilden? *
1 point
Captionless Image
36. Du kör på en motorväg och närmar dig ett anslutande accelerationsfält som en förare är på väg att lämna. Vad gäller? *
1 point
Captionless Image
37. Vilken hastighet får hastighetsregulatorn i lastbilen som mest vara inställd på? *
1 point
Captionless Image
38. Du vill minska utsläppen av koldioxid från din lastbil. Vilken av åtgärderna är bäst? *
1 point
Captionless Image
39. Du parkerar din lastbil en onsdag kl. 16.00 och följande dag är en vardag. När måste du senast hämta bilen? *
1 point
Captionless Image
40. Vad får du göra utifrån vad du ser på bilden? *
1 point
Captionless Image
41. Vilken typ av olycka är det störst risk att du råkar ut för när du ska svänga till vänster från landsväg? *
1 point
Captionless Image
42. Du kör en lastbil som har de värden som framgår av registreringsbeviset på bilden. Vilken högsta tillåtna bruttovikt får lastbilen ha om du kör på en Bk1-väg? *
1 point
Captionless Image
43. Vad beskriver denna text? - Den sträcka bilen rullar från det att du upptäcker faran till dess att bilen står stilla! *
1 point
44. Vad innebär vägmärket? *
1 point
Captionless Image
45. Vid vilket tillfälle har du användning av differentialspärren? *
1 point
Captionless Image
46. På bilden ser du en slitbana som lossnat från ett däck. Vad kan vara orsaken till att slitbanan har lossnat? *
1 point
Captionless Image
47. Vilken är den främsta anledningen till att Kommuner sänker hastigheten till 30 km/h inom vissa tätbebyggda områden? *
1 point
48. Du närmar dig korsningen och ser att föraren i den gula bilen är en äldre person. Hur ska du uppträda? *
1 point
Captionless Image
49. Du är inblandad i en trafikolycka där personer blivit skadade, men du har ingen skuld i olyckan. Är du ändå skyldig att stanna för att hjälpa de skadade? *
1 point
Captionless Image
50. Du kör en lastbil med ett tillkopplat efterfordon på gummihjul. Vilken högsta tillåtna hastighet gäller? *
1 point
Captionless Image
51. Vilken kombination av belysning får du inte ha tänd tillsammans?
1 point
Captionless Image
52. Du kör i vänster körfält. Vilka regler gäller då du passerat detta vägmärke? *
1 point
Captionless Image
53. Hur påverkas bromssträckans längd när du ökar hastigheten från 40 km/h till 80 km/h? *
1 point
Captionless Image
54. Du kör i dagsljus och sikten är god. Visar någon av bilderna tillåten färdbelysning? *
1 point
Captionless Image
55. Vilka fordon ska normalt vara utrustade med reflexer som på bilden? *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy