STAJ ÜCRETLERİNE İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU (TEŞVİK FORMU) ŞİRKET TARAFINDAN DOLDURULMALIDIR
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun Geçici Madde 12 – (Ek: 2/12/2016 - 6764/48 md.): 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin (AGİ Hariç tutarı) net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır. Bu ödeme sadece Türkiye sınırları içinde konumlanan özel şirketlere yapılmaktadır.
Email address *
Stajyer ADI *
Your answer
Stajyer SOYADI *
Your answer
Staj Başlangıç Tarihi *
MM
/
DD
/
YYYY
Staj Bitiş Tarihi *
MM
/
DD
/
YYYY
Stajyerin Koç Üni. Okuduğu Lisans Programı *
Staj Yapılacak Şirketin Kurumsal İsmi *
Your answer
Staj Yapılacak Departman *
Your answer
Yetkilinin Adı *
Your answer
Yetkilinin Soyadı *
Your answer
Stajın Türü *
Stajyere Ücret Ödemesi Yapılacak mı? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Koc University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms