ลงทะเบียน ใช้ความถี่เพื่อการแข่งขันในกิจการวิทยุสมัครเล่นระดับสากลเป็นการชั่วคราว 2561
และลงทะเบียนใช้งานความถี่ย่าน 3.6-3.9 และ 50-54 MHz(ชั่วคราว) ตามประกาศ กสทช.
ประกาศสำนักงาน กสทช. http://www.rastmember.org/rastdocs/2018Contest_75M6M.pdf
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ต้องการใช้ความถี่3.6-3.9 MHz และ/หรือ 50-54 MHz เพื่อการแข่งขัน รายการตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยได้อ่านกฎ ระเบียบ กติกา และ พร้อมจะทำตามระเบียบข้อบังคับตาม ที่สำนักงาน กสทช. และ สมาคมฯ กำหนดทุกประการ *
การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ความถี่เพื่อการแข่งขันเป็นการชั่วคราว จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน "ทุกครั้ง" ในแต่ละรายการการแข่งขันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่ดังกล่าว *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service