Đăng ký sản phẩm nổi bật Online Friday

Doanh nghiệp đăng ký các sản phẩm nổi bật trong ngày Online Friday

-------------------------------------

Điều kiện để sản phẩm nổi bật:

- Sản phẩm chính hãng, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật.

- Sản phẩm có giá trị khuyến mãi hấp dẫn thỏa mãn tất cả tiêu chí sau:

> Giá trị của sản phẩm phải từ 3.000.000 đồng

> Khuyến mại sản phẩm giảm tối thiểu 30%

> Tổng giá trị khuyến mại của một SKU sản phẩm từ 30 triệu trở lên

VD:

+ Ví dụ 1: Doanh nghiệp có 01 sản phẩm đồng hồ trị giá 60 triệu đồng, doanh nghiệp giảm 50%, như vậy giá trị khuyến mại giảm là 30 triệu. Đạt điều kiện được featured.

+ Ví dụ 2: Sản phẩm ti vi trị giá 10 triệu đồng, doanh nghiệp dự kiến giảm 30%, như vậy mỗi sản phẩm giá trị khuyến mại giảm là 3 triệu; Để đạt điều kiện được Featured: doanh nghiệp cần cố số lượng sản phẩm chuẩn bị trong ngày 4/12 là 10 sản phẩm. (10 x 3 triệu = 30 triệu)

-------------------------------------

Nội dung đăng ký sản phẩm nổi bật

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question