Ffurflen Archebu Llanw 2018 (Tocynnau Dydd)
Enw *
Your answer
Cyfeiriad *
Your answer
Cyfeiriad e-bost *
Your answer
A ydych yn fodlon i ni ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost i gysylltu â chi? *
Rhif Ffôn Tŷ
Your answer
Rhif Ffôn Symudol
Your answer
A fydd angen offer cyfieithu arnoch? *
Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) (£30 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Teulu ar gyfer y dydd Mercher
Your answer
Pensiynwyr neu Fyfyrwyr (£8 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Myfyriwr am ddydd Mawrth, Mercher a Iau
Your answer
Plant (£5 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x3 Tocyn Plentyn am ddydd Mawrth a Mercher
Your answer
Oedolyn (£12 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Oedolyn am ddydd Iau
Your answer
CYFANSWM *
Nodwch cyfanswm y gost sy'n ddyledus e.e. x2 Oedolyn am un diwrnod = £24. x2 Oedolyn am dri diwrnod =£72 ayyb...
Your answer
Enw’r oedolyn sydd â chyfrifoldeb dros rai dan 18
Your answer
Enwau pawb arall (ac oedrannau’r rhai sydd dan 18 oed)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.