Anketni vprašalnik o jedilniku OŠ Benedikt - starši

Pred Vami je anonimna anketa, ki se navezuje na prehrano v Vrtcu Benedikt. Prosim te, da vprašanja pazljivo preberete in jih ocenite z izborom ocene na ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Pri tem pomenijo ocene naslednje: 1 - nezadostno, 2 - zadostno, 3 - dobro, 4 - prav dobro in 5 - odlično.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question