บริการแนะนำวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Journal Selector)
ข้อมูลที่ท่านกรอกในแบบฟอร์มต่อไปนี้ ใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวารสารแนะนำตีพิมพ์เท่านั้น ทางผู้ให้บริการไม่มีเจตนาในการนำข้อมูลของท่านไปดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล *
กรุณาใส่คำนำหน้าชื่อ
Your answer
รหัสนักศึกษา/รหัสบัตรสมาชิกห้องสมุด *
กรณีที่ไม่ใช่นักศึกษา กรุณาใส่รหัสบัตรสมาชิกห้องสมุด
Your answer
สถานภาพ *
คณะ/วิทยาลัย *
ภาควิชา-สาขาวิชา *
โปรดระบุภาควิชาและสาขาวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้วารสารที่ตรงตามสาขาวิชาของท่าน
Your answer
โทรศัพท์ *
ตัวอย่าง 08x-xxxxxxx, 05x-xxxxxx
Your answer
อีเมล *
กรุณาใส่อีเมลที่ใช้งานจริง เพื่อรับข้อมูลการตีพิมพ์วารสาร
Your answer
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ประเภทของวารสารที่ต้องการส่งผลงานตีพิมพ์ *
ฐานข้อมูลที่ท่านต้องการให้ตรวจสอบรายชื่อวารสาร (เลือกได้มากกว่า 1) *
Required
ชื่อผลงาน *
Your answer
บทคัดย่อ *
หากยังไม่ได้จัดทำบทคัดย่อ ให้ระบุขอบเขตผลงานพอสังเขป
Your answer
คำสำคัญ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms