FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uwaga: jeżeli zamiast formularza elektronicznego potrzebujesz "tradycyjny" formularz do wydrukowania i podpisu - pobierz go ze strony: http://bit.ly/formularz-szkolenie (po otwarciu ww. strony z tradycyjnym formularzem, w panelu po prawej stronie wciśnij klawisz "Pobierz" lub ikonkę ze strzałką skierowaną w dół i wybierz opcję "Pobierz bezpośrednio")
Szkolenie: Raportowanie o uwolnieniach i transferach zanieczyszczeń oraz o transferach odpadów w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)
UWAGA: formularz zgłoszeniowy należy wypełnić oddzielnie dla każdej zgłaszanej na szkolenie Osoby (ze względu na zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych poszczególnych Uczestników)
Zgłoszenie dotyczy terminu: *
Imię i nazwisko *
Nazwa organizacji *
Adres organizacji *
(w przypadku delegowania Uczestnika przez Jego Firmę; jeśli zapisujesz się "prywatnie" wpisz tylko miasto)
NIP organizacji *
(w przypadku delegowania Uczestnika przez Jego Firmę; jeśli zapisujesz się "prywatnie" wpisz "nie dotyczy")
Telefon kontaktowy *
(preferowany jest numer telefonu komórkowego)
E-mail *
(Zalecane jest podanie bezpośredniego e-maila osoby delegowanej na szkolenie, gdyż na podany tu adres będą kierowane wszelkie e-maila ze strony organizatora. Można podać kilka adresów e-mail).
Korzystam z rabatu/promocji/dofinansowania (jeśli dotyczy):
Clear selection
W ramach lunchu wolę otrzymać posiłek bezmięsny *
Zamierzam przyjechać samochodem *
(w miarę możliwości postaramy się zarezerwować miejsce parkingowe)
Mój obecny poziom wiedzy w zakresie tematyki szkolenia mogę określić jako: *
Ewentualne uwagi, np. jakie zagadnienia szczególnie Panią/Pana interesują w odniesieniu do tego szkolenia
Zgody i oświadczenia Uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu (w tym adresu e-mail), przez Administratora Danych Osobowych: Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z siedzibą w Katowicach, przy ul. Krasińskiego 13, na potrzeby realizacji niniejszego szkolenia. *
Required
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że: 1. mam prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 2. mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania moich danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - do jej wycofania, przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 3. ponieważ Stowarzyszenie korzysta z usług firm wykorzystujących serwery znajdujące się poza granicami Polski (np. Google, ClickMeeting), moje dane osobowe mogą być wysyłane do państw trzecich, w tym na terytorium USA (tzn. mogą być przechowywane na znajdujących się w tych państwach serwerach); 4. moje dane nie podlegają profilowaniu; 5. mam prawo do przenoszenia danych; 6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 7. w przypadku zapytań lub problemów dotyczących przetwarzania moich danych osobowych mogę skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych, w siedzibie przy ul. Krasińskiego 13, pod numerem telefonu 32 256 55 07 lub e-mailowo pod adresem biuro@cp.org.pl. *
Required
Oświadczam, że dane osobowe zostały przeze mnie podane w sposób dobrowolny i że są zgodne z prawdą, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. *
Required
Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z trwającą epidemią COVID19, a w przypadku wystąpienia zakażenia lub konieczności poddania się kwarantannie w następstwie przeprowadzonego szkolenia zwalniam Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie oraz nie będę wysuwać wobec ww. Stowarzyszenia żadnych roszczeń. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy