แบบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 รายการกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา ศูนย์การแข่งขัน สพม.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2564
ปิดรับสมัครกรรมการระดับภาคอีสาน (สพม.)
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด. Report Abuse