สำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการของเว็บไซด์ตลาดคาร์บอน อบก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (carbonmarket.tgo.or.th) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการให้บริการมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดย อบก. ขอขอบคุณใน ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร
ที่อยู่ (สำหรับจัดส่งของที่ระลึก)
(*ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม อบก. จะดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)
อีเมล
(*ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม อบก. จะดำเนินการทำลายเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล)
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
ประเภทหน่วยงาน
Clear selection
ตำแหน่ง
Clear selection
ท่านรู้จัก carbonmarket.tgo.or.th ได้อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
การเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์บ่อยมากเพียงใด
Clear selection
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
ช่วงเวลาใดที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์มากที่สุด
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy