Cerere de redistribuire 2020-2021
SE IAU IN CONSIDERARE DOAR CERERILE TRIMISE IN ZIUA DE LUNI A FIECAREI SAPTAMANI
Email *
CNP *
Nume si prenume *
Telefon *
Media anuală ponderată / Medie admitere sau "suma creditelor" (Σ notă disciplină promovată x puncte credite aferente - pentru studenții neintegraliști) *
Student al Facultatii de *
Ati incheiat contractul de cazare pentru locul repartizat de catre Comisia de cazare de facultate? *
Camera:
Caminul in care doresc sa fiu cazat, in ordinea preferintelor (cu virgula) *
→ exemplu: C1, C4, C2, C6
Alte mentiuni
* Prin trimiterea acestui formular, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, am luat la cunoștință și, în mod neechivoc, îmi exprim acordul ca Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu să prelucreze datele personale din prezenta Cerere de Redistribuire în scopul finalizării acțiunii de cazare a studenților ULBS în căminele studențești în anul universitar 2020-2021 și gestionării studenților cazați în căminele studențești ale ULBS pe parcursul anului universitar 2020-2021. Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință că beneficiez de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiţiei,dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, am luat cunoștință că mă pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, conducerii Universităţii.
Declar pe propria raspundere *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Report Abuse