Pyetësori për kënaqësinë e prindërve 2018-2019
LAPSH, Gjenevë

Përgjigjet në këtë pyetësor janë sekrete: nuk do të komunikohen në asnjë mënyrë mësueseve. Zyra e Integrimit do të këtë qasje në rezultatet e pyetësorit.

Unë jam: *
Sa fëmijë janë të regjistruar në shkollë shqipe? *
Niveli i kënaqësisë *
Shumë i kënaqur (6)
I kënaqur (5)
As i kënaqur as i pakënaqur (4)
Pak i kënaqur (3)
I pakënaqur (2)
Nuk kam mendim
Cilësia e mësimdhënës (programi dhe përmbajta)
Cilësitë personale të mësueses
Vendi i kurseve
Orari i kurseve
Manifestimet/festat e ndryshme
Çmimi vjetor
Sistemi i faturimit
Puna e kryesisë (organizimi)
Komunikimi (faqja e internetit, telefoni, etj.)
A keni diçka për të shtuar
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service