Kodowanie w bibliotece - druga edycja
Projekt „Kodowanie w bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017–2018, realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki publiczne, które brały udział w drugiej i trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Oferujemy sprzęt oraz wiedzę na temat organizacji i prowadzenia w bibliotece zajęć z zakresu podstaw programowania dla dzieci i młodzieży.

Aby się zgłosić do projektu, należy do 10 grudnia 2018 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą niniejszego formularza. Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w projekcie!

Pełna nazwa biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Your answer
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): ulica, numer budynku *
Your answer
Adres siedziby biblioteki (lub instytucji nadrzędnej - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji): kod pocztowy, miejscowość *
Your answer
Nazwa gminy, w której ma siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) *
Your answer
Województwo, w którym ma swoją siedzibę biblioteka (lub instytucja nadrzędna - jeśli biblioteka działa w strukturach innej instytucji) - prosimy wybrać z listy *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Numer telefonu osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Adres e-mail osoby do kontaktu w sprawie projektu *
Your answer
Czy biblioteka uczestniczy / uczestniczyła w projekcie Link do przyszłości? *
Czy biblioteka uczestniczyła w projekcie Tablety w Twojej bibliotece? *
Czy biblioteka uczestniczy / uczestniczyła w projekcie Strefy Innowacji? *
Czy przynajmniej jedna osoba – pracownik biblioteki – należy do sieci LABiB? *
Czy biblioteka uczestniczyła w projekcie GO_PRO! - Gminny Ośrodek Programowania (Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej Meritum) lub innych projektach dotyczących nauki programowania (jakich?) *
Czy przynajmniej jedna placówka biblioteczna na terenie gminy jest otwarta w soboty? *
Prosimy o opisanie, w jaki sposób biblioteka wykorzysta sprzęt otrzymany w ramach projektu? Z kim (z jakimi instytucjami, organizacjami, liderami itp.) biblioteka zamierza współpracować wykorzystując sprzęt? Kto będzie prowadził zajęcia z kodowania? [maksymalnie 1500 znaków ze spacjami] *
Your answer
Biblioteka wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z rekrutacją do projektu "Kodowanie w bibliotece - druga edycja", w tym o jej wynikach, drogą elektroniczną na adresy email wskazane w niniejszym formularzu. *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: (1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 00‐359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303048. (2) Podanie danych ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest niezbędne celem udziału w rekrutacji do projektu "Kodowanie w bibliotece - druga edycja". (3) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia udzielonej zgody. (4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (5) Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub obowiązujące przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych. *
Biblioteka akceptuje treść regulaminu naboru do projektu "Kodowanie w bibliotece - druga edycja". *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Report Abuse - Terms of Service