Zapraszamy do wypełnienia ankiety
Przygotowaliśmy dla Państwa ankietę dotyczącą badania potrzeb w zakresie doskonalenia w kolejnym roku szkolnym.
Ankieta jest anonimowa.
Wyniki ankiety pozwolą nam na przygotowanie bieżącej oferty doskonalenia dostosowanej do Państwa potrzeb, uwzględniając także aktualną sytuację w zakresie potrzeb nauczania zdalnego.
Pytania są jednokrotnego wyboru, chyba że wskazano inaczej. Możliwość wypełnienia ankiety do 30 września.
Zapraszamy do udziału w badaniu!
1. W których z poniższych obszarów chciałaby Pani/chciałby Pan doskonalić się w bieżącym i/lub kolejnym roku szkolnym (możliwość wielokrotnego wyboru)? *
Required
2. Jeśli chciałaby Pani/chciałby Pan dookreślić tematykę w poszczególnych obszarach prosimy o wskazanie
3. W których z poniższych zagadnień chciałaby Pani/chciałby Pan się doskonalić w bieżącym i/lub kolejnym roku szkolnym? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y pracą w sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2020/2021? *
5. Jaką tematykę podczas spotkań sieci współpracy i samokształcenia chciałaby Pani/chciałby Pan realizować w roku szkolnym 2020/2021?
6. W jakich formach doskonalenia uczestniczyła Pani/uczestniczył Pan w bieżącym roku szkolnym? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
7. Jaka była tematyka form doskonalenia, w których uczestniczyła Pani/uczestniczył Pan w bieżącym roku szkolnym? *
8. Jaki jest dla Pani optymalny czas realizacji szkoleń online (webinariów) i szkoleń stacjonarnych przez CEN w Gdańsku? *
dni powszednie do godziny 16.00
dni powszednie po godzinie 16.00
weekendy do 16.00 (sobota)
szkolenia online
szkolenia stacjonarne
9. Jakie jest dla Pani /Pana optymalne miejsce realizacji szkoleń CEN w kolejnym roku szkolnym? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
10. W jakiej proporcji chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć w szkoleniach online i szkoleniach stacjonarnych w roku szkolnym 2020/2021 (prosimy podać dane procentowe np: online 30%, stacjonarne 70% lub stacjonarne 30%, online 70% lub online 10% , stacjonarne 90% lub online 90% stacjonarne 10% lub inne dowolne proporcje ) *
11. Jakie narzędzie do realizacji szkoleń online (platforma, aplikacja) preferuje Pani/Pan najbardziej?
Informacje o respondencie
Pani/Pana miejsce pracy (wielokrotny wybór) : *
Required
Zajmowane przez Panią/Pana stanowisko/pełniona funkcja *
Required
Stopień awansu zawodowego *
Required
Miejsce/miejsca pracy – powiat *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Report Abuse