REGISTRÁCIA / Registration - ukočená / termination 04.05.2018

Field Target Slovak Open a majstrovstvá SR vo Field Target 12-13.5.2018 Skýcov


GPS: 45° 30" 9.215
18° 24" 55.099

48.502560
18.415305

Seniori jednotné štartovné za oba dni spolu vo výške 25€ za súťažiaceho, juniori zdarma
Ukončenie registrácie je 04.05.2018
Úhrada štartovného a stravy musí byť na účte do 07.05.2018. Platba na mieste nie je možná!!!

Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

Admission Fees:
Open class entry fee: 25€ Junior class entry fee: 0€ (free entrance)
Deadline the registration 04.05.2018
Fee payment and meals must be in the account until 07.05.2018. Payment on site is not possible!!!
Account details:
Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK49 0900 0000 0002 3380 2004, BIC: GIBASKBX

Časový harmonogram / Competition Schedule: (12.05.2018 sobota/ 12th May 2018, Saturday)
od 07:00 do 08:15 registrácia súťažiacich / Registration
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami, zahájenie súťaže / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže Slovak Open a M SR / Competition part 1
od 15:00 do 16:00 obed / Lunch
od 16:00 voľný program nástrelná dráha otvorená do 19:00 hod. / Free time, zero range open to 19:00

Časový harmonogram / Competition Schedule: (13.05.2018 nedeľa / 13th May 2018, Sunday)
od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní / Zero range practice
od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie s pravidlami, zahájenie súťaže / Opening, rules briefing, grouping
od 09:00 do 15:00 priebeh súťaže Slovak Open a M SR / Competition part 2
od 15:00 do 16:00 obed / Lunch
od 16:00 do 17:00 organizátori vyhodnotia súťaž / Competition evaluation
od 17:00 nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich / Winners award ceremony