แบบสำรวจความสุขในการทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำชี้แจง

แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน และความสุขในชีวิตของบุคลากรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลลัพธ์ ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร และความสุขในชีวิต ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทํางานหรือการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้ คือบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสำรวจความสุขในการทำงาน

ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เปิดรับคำตอบจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560 โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อทาน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี เพื่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

การทำแบบสอบสำรวจ ผู้ทำแบบสำรวจต้องล็อกอินด้วย Gmail

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. - Terms of Service - Additional Terms