Hallinnon opiskelijaedustajien kokousraportointi

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella mm. kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

Kaikki tällä lomakkeella palautetut halloped-raportit käydään läpi VYY:n edunvalvontasektorin palavereissa viikottain sekä tarvittaessa VYY:n edunvalvontavaliokunnassa. Sekä varsinaiset että vara-hallopedit ovat lisäksi tervetulleita kaikkiin edunvalvontavaliokunnan ja edustajiston kokouksiin raportoimaan toimielintensä kokouksista.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question