แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเลิงนกทา สพม.28
รูปถ่าย(ชุดสุภาพ/ข้าราชการ)
ชื่อ-นามสกุล *
เพศ *
อายุ (ณ วันที่กรอกข้อมูล) *
ตำแหน่ง *
เลขที่ตำแหน่ง
วันที่เข้ารับราชการ/เข้าทำงาน *
MM
/
DD
/
YYYY
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ชื่อปริญญา/คุณวุฒิ ( เช่น วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือ ปวส. ปวช. ม.6 ม.3 *
สาขาที่จบ *
สถาบันที่จบการศึกษา *
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน *
ประสบการณ์สอน/การทำงาน (ปี) *
หมายเลขโทรศัพท์ (เช่น 097297660 ) *
อีเมล์
เฟสบุค หรือ ไลน์ (Facebook/Line)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเลิงนกทา. - Terms of Service - Additional Terms