ແບບຟອມ ລົງທະບຽນນັກສຶກສາ ຄູອາຊີວະສຶກສາ ຊັ້ນສູງ 2020-2021
ຄຳແນະນຳ: ຂໍຄວາມຮ່ວມມືນໍາບັນດານັກສຶກສາປ້ອນຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ເກັບກໍາສະຖິຕິນັກສຶກສາ.
ສ່ວນທີ 1: ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
ພາກວິຊາ: *
ສາຂາວິຊາ: *
ລະຫັດນັກສຶກສາ: *
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ(ພາສາລາວ) *
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ(ພາສາອັງກິດ) *
ເພດ *
ວັນ-ເດືອນ-ປີເກີດ *
ທີ່ເກີດ (ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ) *
ສັນຊາດ *
ເຊື້ອຊາດ *
ຊົນເຜົ່າ *
ສາສະໜາ *
ສຸຂະພາບ *
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ (ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ *
ເຮືອນເລກທີ *
ຖະໜົນ *
ເບີໂທລະສັບ *
ເບີໂທລະສັບບ້ານ: *
ທີ່ຢູ່ອີເມວ:
ID Line: *
Whatsapp: *
Facebook: *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy