Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP
W ramach Rybnickiego WiP przeprowadzone zostaną:
1. Zawody Powerlifting – Trójbój siłowy.
2. Zawody amatorskie w wielokrotnym wyciskaniu.

TERMIN I MIEJSCE.
3.08.2019r. (sobota)
Godzina 11:00 POWERLIFTING i 15:00 WIELOKROTNE WYCISKANIE
Kąpielisko „Ruda”, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik.

KATEGORIE
1. ZAWODY POWERLIFTING
Kategoria Open mężczyzn
- do 75kg
- do 85kg
- od 86kg
Kategoria Open Kobiet

2. AMATORSKIE WIELOKROTNE WYCISKANIE
Kategoria mężczyzn
Kategoria Kobiet
Kategoria Klub Team – Dla przedstawiciela Klubu/ Klubu Fitness/ Siłowni

OPŁATA POWERLIFTING
- 30zł /os. dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty do dnia 31.07.2019r. na konto MOSIR:
56 1020 2528 0000 0802 0434 5617 - decyduje data wpływu na konto (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zawodów WiP) oraz dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty gotówką do dnia 31.07.2019r w biurze organizacji imprez MOSiR Rybnik ul. Gliwicka 72

- 40 zł / os. dla osób które zapiszą się i dokonają wpłaty w dniu zawodów w miejscu zawodów.
- Wejście na kąpielisko Ruda jest bezpłatne dla uczestników Powerlifting którzy opłacą udział w zawodach do 31.07.2019r.

OPŁATA WIELOKROTNE WYCISKANIE

Udział w zawodach jest bezpłatny, jednak wejście na teren kąpieliska RUDA zgodnie z cennikiem wstępu na kąpielisko.

Opłata startowa pobierana jest od jednej osoby za jedno zgłoszenie. Można zgłosić się Indywidualnie i/lub Drużynowo. Nie ma możliwości uczestnictwa jednocześnie w dwóch odrębnych zawodach Powerlifting oraz wielokrotne wyciskanie.

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Kategoria zawodów *
POWERLIFTNG - PRZYSIAD - (przypuszczalny ciężar w pierwszym boju)
Your answer
POWERLIFTNG - WYCISKANIE - (przypuszczalny ciężar w pierwszym boju)
Your answer
POWERLIFTNG - MARTWY CIĄG - (przypuszczalny ciężar w pierwszym boju)
Your answer
1.Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Mistrzostw Rybnika w Trójboju - WiP (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy. 4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP. 5. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Mistrzostwa Rybnika w Trójboju - WiP 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Mistrzostwach Rybnika w Trójboju - WiP *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” Google Inc., z siedzibą: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które przystąpiło do programu Safe Harbor. Treść: http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service