แบบประเมินความพึงพอใจจดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากภายนอกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับจดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
๑. เพศของผู้รับบริการ *
๒. อายุของผู้รับบริการ *
Your answer
๓. วุฒิการศึกษา *
๔. สถานภาพ *
๕. จำนวนบุตร
Your answer
๕. อาชีพหลัก *
ด้านความพึงพอใจ
๖. ขนาดตัวอักษร
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๗. รูปแบบ-การจัดหน้า
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๘. ภาพประกอบ
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๙. สีสัน
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๐. ใช้ภาษาเข้าใจง่าย *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๑. เนื้อหามีความน่าสนใจ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๒. เนื้อหารสาระตรงต่อความต้องการ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๓. การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ *
ไม่พึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
๑๖. ความนิยมต่อคอลัมน์ที่ท่านชอบติดตามอ่านเป็นประจำ กรุณาเรียงลำดับตั้งแต่ 1-6
ลำดับ 1
ลำดับ 2
ลำดับ 3
ลำดับ 4
ลำดับ 5
ลำดับ 6
คุยกับหมอเดว
สรรหามาเล่า
รอบรั้วสถาบัน
Love Kids
Inspiration
กระดานข่าว
๑๘. สิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดใน “จดหมายข่าวฯ ”
Your answer
๑๙. สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุดใน “จดหมายข่าวฯ ”
Your answer
๒๐. เนื้อหาสาระเรื่องใดที่ท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม นอกจากคอลัมน์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน
Your answer
๒๑. ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms