แบบประเมินความพึงพอใจจดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากภายนอกสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เกี่ยวกับจดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอในในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของสถาบัน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบประเมินแต่อย่างใด
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านความพึงพอใจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  คุยกับหมอเดว
  สรรหามาเล่า
  รอบรั้วสถาบัน
  Love Kids
  Inspiration
  กระดานข่าว
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question