Enkät TomorrowNow
TomorrowNow har för avsikt är att tillsammans med näringslivet genom nätverk och gemensam analys driva utbildningar och yrkeshögskola som hjälper organisationer att få och behålla sin spets och är plattform för individers medvetna utveckling. I allt vi gör vill vi bidra till människors och organisationers utveckling för att hitta sin potential och sitt bästa jag.

Vi behöver nu få in synpunkter och intentioner från näringslivet för Yh-utbildning hos TomorrowNow.

Den här enkäten har tre delar och tar 5-10 minuter att svara på
1) välj den utbildning du är intresserad av att svara specifikt kring
2) mer allmänna frågor om behov i din organisation
3) grunddata om dig och din organisation

Informationen används för ansökan till Yh-myndigheten. I samband med att ansökan skickas in kommer Yh-myndigheten att kontakta dig och det är då viktigt att du konfirmerar dina svar. Detta görs för att Yh-myndigheten vill säkerställa behov/synpunkter från arbetslivet.
Enkäten är inte ett bindande dokument utan en avsiktsförklaring.

Tack för ditt engagemang/TomorrowNow

Välj den Yh-utbildning du svarar kring: *
1. Har du satt dig in i utbildningens innehåll och upplägg? (I höger kolumn finns utbildningsbeskrivningar.) *
2. Har du medverkat i framtagningen av utbildningens innehåll och upplägg? *
om Ja, beskriv på vilket sätt (max 1000 tecken):
Your answer
3. Hur många studerande från den aktuella utbildningen planerar din organisation att anställa (medarbetare) eller nyttja en tjänst från utbildningen (konsult) under perioden 2020-2022, alltså på 3-5 års sikt?
3a. Hur många tror du din organisation kommer att anställa (medarbetare) på 3-5 års sikt? *
3b. Hur många tror du din organisation kommer att nyttja en tjänst från (konsult) på 3-5 års sikt? *
4. Finns det andra rekryteringsvägar till exempel via internutbildningar, gymnasieskola, folkhögskolan eller högskolan, som är intressanta för dig att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen? *
om Ja, vilken eller vilka?
5. Hur många LIA-platser (praktik) kan du ställa upp med under utbildningen (2 år)? Ex: Vi tror vi skulle kunna ta 1 student per termin som bidrar till vårt företags utveckling = 4st *
6. På vilket sätt medverkar din organisation med medfinansiering i den sökta utbildningen? (Med medfinanisering menar Yh-myndigheten tex tid och engagemang.)
beskriv gärna mer utförligt (max 1000 tecken)
Your answer
7. Övriga synpunkter (max 1000 tecken)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.