ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯСумнівні ненаголошені голосні. Уподібнення. Спрощення
ДО С. 147
1. Сумнівні ненаголошені голосні є В УСІХ словах у рядку *
1 point
2. Літеру е на місці крапок потрібно писати В УСІХ словах у рядку *
1 point
3. Голосний [и] вимовляється чітко В УСІХ словах у рядку *
1 point
4. Літеру и на місці крапок потрібнописати В УСІХ словах у рядку *
1 point
5. Орфограма «буква е в сполученнях -ере-, -еле-» є В УСІХ словах у рядку *
1 point
6. Орфограма «буква и в сполученнях -ри-, -ли-» є В УСІХ словах у рядку *
1 point
7. Орфограма «буква е, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, який при зміні форми слова випадає» є В УСІХ словах у рядку *
1 point
8. Уподібнення приголосних звуків відбувається у вимові ВСІХ слів у рядку *
1 point
9. Спрощення відбувається й позначається на письмі В УСІХ словах у рядку *
1 point
10. Спрощення відбувається й позначається на письмі В УСІХ прикметниках, утворених від іменників у рядку *
1 point
11. Спрощення відбувається у вимові, але НЕ позначається на письмі В УСІХ словах у рядку *
1 point
12. Орфографічну помилку допущено в написанні слова в реченні *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy