نظرسنجی آزمون استخدامی تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مربیان و کارشناسان محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای
با سلام
پرسش نامه حاضر به منظور دریافت نظرات کارشناسی درخصوص آمادگی آزمون استخدامی تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طراحی شده است. لطفا با تکمیل آن نظرات خود را در این راستا اعلام فرمایید.


  This is a required question
  برگزاری آموزش های حضوری در مرکز تربیت مربی
  برگزاری آموزش های مجازی الکترونیکی
  تهیه بسته آموزشی از مواد آزمون استخدامی
  برگزاری آموزش های حضوری در مرکز استان
  Please enter one response per row
  معارف اسلامی
  زبان و ادبیات فارسی
  اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  ریاضی و آمار مقدماتی
  زبان انگلیسی عمومی
  هوش و توانمندی های ذهنی
  فناوری اطلاعات
  Please enter one response per row