แบบสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเด็กและผู้สูงอายุ”
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ ชั้น 2 ห้องกายวิภาคศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร)

หน่วยคะแนน CNEU 6.5 คะแนน

*หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่ 0 2423 9460 หรือ 0 2423 9467

ชื่อ - สกุล *
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ *
สถานที่ปฏิบัติงาน *
โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
ออกใบเสร็จในนาม *
ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) เลขที่บัญชี 131 073 8032 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชวิถี ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต *
หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน (กรุณาแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน)
อาหาร *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service