ผลงานประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม และเกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ชื่อ-นามสกุล วิทยากร *
Your answer
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู หรือที่ใช้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้แก่ครู
ลำดับที่ 1
รายละเอียด :
Your answer
จำนวนปีประสบการณ์ :
Your answer
ลำดับที่ 2
รายละเอียด :
Your answer
จำนวนปีประสบการณ์ :
Your answer
ลำดับที่ 3
รายละเอียด :
Your answer
จำนวนปีประสบการณ์ :
Your answer
ลำดับที่ 4
รายละเอียด :
Your answer
จำนวนปีประสบการณ์ :
Your answer
ลำดับที่ 5
รายละเอียด :
Your answer
จำนวนปีประสบการณ์ :
Your answer
ประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม
ลำดับที่ 1
ชื่อประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จัด : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมจากประเทศ : *
Your answer
ลำดับที่ 2
ชื่อประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จัด : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมจากประเทศ : *
Your answer
ลำดับที่ 3
ชื่อประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จัด : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมจากประเทศ : *
Your answer
ลำดับที่ 4
ชื่อประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จัด : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมจากประเทศ : *
Your answer
ลำดับที่ 5
ชื่อประกาศนียบัตร หรือ หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน ที่จัด : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
รับประกาศนียบัตร หรือผ่านการฝึกอบรมจากประเทศ : *
Your answer
เกียรติประวัติ รางวัลที่ได้รับการยกย่อง
ลำดับที่ 1
ชื่อรางวัล หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรางวัล : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล : *
Your answer
ลำดับที่ 2
ชื่อรางวัล หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรางวัล : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล : *
Your answer
ลำดับที่ 3
ชื่อรางวัล หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรางวัล : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล : *
Your answer
ลำดับที่ 4
ชื่อรางวัล หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรางวัล : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล : *
Your answer
ลำดับที่ 5
ชื่อรางวัล หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม : *
Your answer
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรางวัล : *
Your answer
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล : *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service