Įstojimo į Šveicarijos lietuvių bendruomenę registracijos forma

ŠLB nario solidarumo mokestį (dirbantis asmuo - 50 fr metams, nedirbantis - 30 fr metams arba 70 fr šeimai) galite susimokėti bet kurio ŠLB renginio metu pirmininkei J. Caspersen ar finansininkei V. Kern arba pervesti tiesiai į ŠLB sąskaitą:
80-151-4
Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich
IBAN: CH38 0070 0110 0013 0089 1
Litauische Gemeinschaft
8010 Zürich
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question