Anketa - Cena verejnosti
Pri príležitosti 65. výročia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa vedenie fakulty rozhodlo oceneniť nominovaných učiteľov ekonomických predmetov za prínos k výučbe ekonomických predmetov na stredných školách. Podporte vášho kandidáta! Anketa je anonymná, údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Anketa trvá do 15.04.2018.
Nominovaný učiteľ/učiteľka *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service