แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.1 ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ม.1 *
เลขที่ *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
รายการประเมิน
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม(4)
ดี(3)
พอใช้(2)
ปรับปรุง(1)
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์ สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ
9.มีความกตัญญู
10.รู้รักสามัคคี
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีศึกษา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms