ข้อสอบปลายภาค ม.2
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ระดับชั้น
Your answer
เลขที่
Your answer
1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรม Desktop Author
2.ข้อใดให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องที่สุด
3. e-Book ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษในข้อใด
4. ข้อใดเป็นความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเหมือนกับหนังสือจริง
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
6. ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำเข้าแฟ้ม (Import) ได้หลายประเภท ยกเว้น
7. ข้อใด ไม่ใช่ ความสามารถของโปรแกรม Desktop Author
8. ถ้าไม่มี ไอคอน Desktop Author ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author อย่างไร
9. ไฟล์ที่ผ่านการบีบอัด (Package) แบบใดที่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน (Reader) ก่อนจึงจะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ Desktop Author
10. โปรแกรมจะแสดงเลขหน้าและจํานวนหน้าที่ส่วนใด
11. ข้อใดเป็นการเตรียมงานเบื้องต้นก่อนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
12. การบันทึกหนังสือ ต้องคลิกคําสั่งใด
13. การเปิดหนังสือเดิม ต้องคลิกคําสั่งใด
14. การสร้างหนังสือเล่มใหม่ ต้องคลิกคําสั่งใด
15. ข้อใดให้ความหมายของคำว่ามัลติมิเดียได้ถูกต้อง
16.ถ้าต้องการแทรกเสียงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
Captionless Image
17. ถ้าต้องการทำภาพแบบ Pop Up ในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
Captionless Image
18. ถ้าต้องการแทรกภาพลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
Captionless Image
19. ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Desktop Author ต้องคลิกที่ปุ่มใด
Captionless Image
20. ภาพวิดีโอที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม ได้แก่แฟ้มนามสกุลใด
ตอนที่ 2 พิมพ์คำตอบลงไปให้ถูกต้อง
ค้นหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน
1. อินเทอร์เน็ตในอดีต แต่งต่างจากอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันอย่างไร
Your answer
2.เพราะเหตุใดการใช้อีเมล ถึงต้องมีการลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านเสมอ
Your answer
3. ถ้าทุกคนมีมารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเกิดผลดีอย่างไร
Your answer
4. ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์อย่างไร
Your answer
5. ซอฟต์แวร์ใดที่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด เพราะเหตุผลใด
Your answer
6. ถ้านักเรียนต้องการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อของอุปกรณ์ประกอบอาหาร จะทำอย่างไร
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms