Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása előtt úgynevezett alkalmassági tesztet kell kitölteniük, amely alapján a Geo Professional Portfolio Zrt-nek fel kell mérnie, hogy a portfólió-kezelési tevékenysége keretében kínált szolgáltatás alkalmas-e az érintett ügyfél által megjelölt befektetési célok megvalósítására, az ügyfél befektetési céljaival egyébként összhangban lévő kockázat mértéke megfelel-e az ügyfél pénzügyi teherviselő képességének, és a szolgáltatás természetéhez és a kapcsolódó kockázatok megértéséhez és értékeléséhez az ügyfél megfelelő tapasztalattal és ismerettel rendelkezik-e.
Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi összes kérdésre, ellenkező esetben a teszt nem értékelhető, amely a szolgáltatás nyújtását és az ügyletkötés megtagadását is eredményezheti.

Elfogadom, hogy a teszt a 2007. évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) alapján a Geo Professional Portfolio Zrt. által kialakított értékelési rendszer szerint kerül kiértékelésre és elismerem, hogy az eredmény következményeiről megkaptam minden tájékoztatást. Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek és helytállóak.
Vállalom, hogy, amennyiben - bármely kérdésre vonatkozóan a körülményekben bekövetkezett változás miatt - a tesztben megjelölt válasz nem tükrözi a valóságot, ezt haladéktalanul írásban jelzem a Geo Professional Portfolio Zrt. felé. Tudomásul veszem, hogy ennek elmaradásából eredő károkért a Geo Professional Portfolio Zrt. felelősséget nem vállal. Elfogadom, hogy a Geo Professional Portfolio Zrt. jogosult egyoldalúan átértékelni az eredményt, és a Bszt-ben rögzített jogkövetkezményeket alkalmazni (így különösen szolgáltatásnyújtás megtagadása), amennyiben hivatalosan tudomására jut, hogy a válaszok bármelyike nem tükrözi a valóságot.
Kijelentem, hogy ismerem és elfogadom mind az Üzletszabályzatban, mind pedig az egyéb, különösen a Bszt. által előírt, az ügylet előtti tájékoztatásról szóló információkat tartalmazó hirdetményekben foglaltakat. Az Üzletszabályzat és a hirdetmények módosítására az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók.

  bankbetét
  állampapír
  befektetési jegy
  részvény
  struktúrált termék
  opciós ügyletek
  egyéb tőkeáttételes ügyletek
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  likvid eszköz
  pénzügyi eszköz
  ingatlan
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question